Felhasználási feltételek

A bloki.hu oldara történő regisztrációval  Ön elfogadja az alábbiakat:

Amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót. A jelszó titokban tartásáért Ön felel.

14 éven aluli természetes magánszemélyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. 

A bloki.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek illetve sértik az oldal felhasználási feltételeit.

A bloki.hu nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az önéit is, a bloki.hu összegyűjtse, felhalmozza és felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a bloki.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy hagyja jóvá az információt.

A bloki.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé indoklás nélkül megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. A bloki.hu szolgáltatásait rendeltetésszerűen használja, elsősorban kedvenceinek online megjelentetésére, állatbarátok közti ismeretségek bővítésére. Egy e-mail cím csak egy felhasználóhoz tartozhat és felhasználónként maximum 5 állat hozható létre. Személyenként csak 1 felhasználó hozható létre!

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A bloki.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon. Az oldalon a reklámok elhelyezése –előzetes engedély nélkül – tilos.

Regisztráció a Facebook közösségi oldalon keresztül

Amennyiben a Facebook oldalon keresztül regisztrál a szolgáltató bizonyos adatokat felhasznál a regisztráció során: név, nem, email cím, facebook azonosító szám és profilfénykép. Ezekre az adatokra is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amiket a felhasználó saját kezűleg ad meg a blöki.hu oldalon keresztül. Az adatok - a felhasználó név és a facebook azonosító kivételével - bármikor megváltoztathatóak.

Tartalom


Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a bloki.hu oldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, videókat, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A bloki.hu nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat és mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a bloki.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a bloki.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A bloki.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a bloki.hu szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
 • A bloki.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • A bloki.hu szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a bloki.hu oldalt támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

Az oldalon és fórumokban továbbá tilos:

 • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
 • személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
 • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
 • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
 • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztráció létesítése;
 • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
 • szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
 • más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
 • vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
 • politikai jellegű tartalmat, felhívásokat közzétenni;
 • bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
 • a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

A felhasználó köteles:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól;
 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

Elhunyt kedvencek regisztrációja

A bloki.hu lehetőséget nyújt arra, hogy elhunyt kedvence emlékére önálló profilt hozzon létre.

Szavatosság kizárása

A bloki.hu és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a bloki.hu szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A bloki.hu kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A bloki.hu szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a bloki.hu szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a bloki.hu szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a bloki.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén kontrollálnak, dolgoznak fel és Németországban tárolnak.

Adatkezelés

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul az általa megadott összes adat tárolásához és feldolgozásához. A kezelt adatok:

 • a felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó
 • személyes adatok
 • állatok adatai
 • feltöltött képek, videók, hozzászólások és egyéb bejegyzések
 • felhasználó IP címe
 • látogatás időpontja

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. Az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezhet el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. Az adatkezelő hetente legfeljebb 1 hírlevelet vagy csak reklámot tartalmazó levelet küldhet. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat, a Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson ide.

A felhasználói regisztráció törlésekor minden kapcsolatos adatot törlünk és visszaállításra lehetőség nincs. A regisztráció törlése a "beállítások" menüpont alatt lehetséges.

Kapcsolat (E-mail: info [kukac] bloki [pont] hu)

Üzemeltető: Mediadyn Kft.
Cégjegyzékszám: 1809109982
Adószám: 23062595-2-18
Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 02949-0001